NL

Op zoek naar wat Nederlanders gemeen hebben, reisde fotograaf Bert Verhoeff het land door om te bezien wat de Nederlandse identiteit zou kunnen zijn. Een ongrijpbaar begrip dat volgens socioloog Abram de Swaan in zijn inleidende tekst bij dit project, lange tijd geen gespreksonderwerp meer was. Maar juist door die ongrijpbaarheid is het inmiddels volop terug, ook in de politiek.

Verhoeff fotografeerde de langste mensen ter wereld, open gordijnen, vergadercultuur, feesten in de stad en op het platteland, en fietsles. Voor zijn project zocht hij deskundigen op die in korte essays hun visie geven op Nederland en Nederlanders.

De nuchtere beelden hebben in hun bescheidenheid iets uitdagends. De herkenbare verzameling beelden hebben door hun omvang en combinatie ook een ironisch effect en lokken daarmee discussie uit. Zonder een oordeel te vellen, lijkt het project op heel Nederlandse wijze aan te zetten tot zelfrelativering. Dit zijn we, zijn we dit?

In de korte opstellen die de thema’s begeleiden schrijft Abram de Swaan in ‘de plaats, de tijd en de taal’ over identiteit; Irene Stengs kijkt naar de symmetrie in de Nederlandse vensterbank; Micha Heilbron filosofeert over ‘pretparkisering’, Leendert Brouwer ontleedt de meest voorkomende achternaam; Machteld Roede buigt zich over de langste mensen; Jacqueline de Bony laat zien hoe vergaderen al begint op de kleuterschool; Arjen van Veelen bezoekt de Verenigde Communistische Partij in Groningen en tenslotte bezingt Huub van de Lubbe dit land.

Met betrokkenheid, humor en distantie verwerkte Bert Verhoeff zijn beelden, samen met Reinie van Goor, uit tot een reizende expositie en een kloek fotoboek. Het project is in samenwerking met het Meertens Instituut gerealiseerd in het kader van de viering ‘200 jaar Koninkrijk’, en was tussen november 2013 en oktober 2015 te zien in Den Haag, Venlo en Leeuwarden.